Europa Wschodnia

Państwa Europy Wschodniej, do której zaliczmy i o których powinieneś wiedzieć: Turcja, Grecja, Bułgaria, Albania, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia, Chorwacja, Słowenia, Rumunia, Węgry, Czechy, Słowacja, Polska, Ukraina, Rosja, Litwa, Łotwa oraz Estonia.

Ogólnie kraje europejskie najprościej jest rozpoznawać po języku, słupku (ang. bollard), domeny internetowej, znaku przejścia dla pieszych oraz czasami po tablicach rejestracyjnych. Niestety niektóre kraje europejskie bywają nieco trudne do rozpoznania i mylące z innymi, dlatego postaram się dostarczyć Ci najprzydatniejsze wskazówki.

Turcja:

Język turecki wyróżnia się następującymi literami: Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü. Oto przykłady:

turkey1 turkey2 turkey3

Charakterystyczne dla Turcji są:

1)turkey5 turkey6 2)turkey4

 1. Słupki.
 2. Znak Stop z napisem „DUR”.

Grecja:

Język grecki posiada swój własny alfabet:

grecja1  np: grecja3

Charakterystyczne dla Grecji są:

1)grecja4 grecja5 2)grecja2

 1. Słupki.
 2. Nazwy ulic (tł. ΟΔΟΣ/οδός – ulica).

Bułgaria:

Język bułgarski oparty jest na cyrylicy. Oto alfabet:

bulgaria1

Charakterystyczne dla Bułgarii są:

1)bulgaria2 2)bulgaria4

3)bulgaria3 bulgaria5

 1. Unikalny znak przejścia dla pieszych (cztery pasy, postać z tyłu).
 2. Znaki miejscowości (białe z czarną czcionką, zapis w cyrylicy i w alfabecie łacińskim).
 3. Zimowe górzyste krajobrazy – bardzo charakterystyczne dla Bułgarii

Albania:

Język albański wyróżnia się następującymi literami: Ç, Ë oraz dyftongami: Gj, Nj, Rr, Sh, Th, Xh, Zh. Oto przykłady:

albania3 albania5

Charakterystyczne dla Albanii są:

1)albania2 albania1

2)albania6 albania5

3)albania4

4)albania7

 1. Albania ma dwa rodzaje tablic rejestracyjnych: z obustronnie niebieskim prostokątem lub z czerownym prostokątem po lewej stronie (podobnie jak Kirgistan).
 2. Nazwy oraz oznaczenia dróg – SH x (x – numer drogi).
 3. Glitche na kamerze (tzw. rifty) – są one bardzo często widoczne, choć nie zawsze.
 4. Nazwy ulic (tł. rruga – ulica)

Czarnogóra, Serbia, Macedonia Północna:

Litery alfabetu języka każdego z tych państw są do siebie bardzo podobne i są oparte na cyrylicy.

Alfabet macedoński od pozostałych wyróżnia się następującymi literami: Ѓ, Ќ, Ѕ. Natomiast alfabet czarnogórski oraz serbski wyróżniają się literami: Ћ, Ђ.

Charakterystyczne dla Czarnogóry są:

1)montenegro1 2)montenegro2

 1. Glitche na kamerze (tzw. rifty) – nie są one zawsze widoczne.
 2. Oznakowanie poziome informujące o szkole w pobliżu („ŠKOLA”).

Charakterystyczne dla Serbii są:

1) serbia1 serbia2 2)serbia3

 1. Słupki – w Serbii można spotkać parę rodzajów słupków, jednak te jedyne są unikalne dla tegoż kraju.
 2. Oznakowanie poziome informujące o szkole w pobliżu („ШКОЛА”).

Charakterystyczne dla Macedonii Północnej są:

1) macedonia1 macedonia2

 1. Słupki – w Macedonii Północnej można spotkać parę rodzajów słupków, jednak te jedyne są unikalne dla tegoż kraju.

Chorwacja, Słowenia:

Języki obu tych państw posiadają prawie identyczne litery. Język chorwacki od słoweńskiego różni się literami: Ć, Đ.

Charakterystyczne dla Chorwacji są:

1)croatia1 croatia2 2) croatia3 

3)croatia4 croatia5

 1. Słupki (podobne do słupków na Węgrzech).
 2. Oznakowanie poziome informujące o szkole w pobliżu („ŠKOLA”).
 3. Białe tablice rejestracyjne.

Charakterystyczne dla Słowenii są:

1)slovenia1 slovenia2 2) slovenia3

3)slovenia4

 1. Słupki.
 2. Oznakowanie poziome informujące o szkole w pobliżu („ŠOLA”).
 3. Znaki informujące o numerze i kilometrze drogi.

Rumunia:

Język rumuński wyróżnia się następującymi literami: Ă, Â, Î, Ș, Ț. Oto przykłady:

romania7 romania6

Charakterystyczne dla Rumunii są:

1)romania1 2)romania2 3)romania3

4) romania5 romania4 5)romania8

 1. Znaki miejscowości – często może być to sama biała tabliczka z nazwą miejscowości.
 2. Znak ustąp pierwszeństwa – charakterystyczne jest grube czerwone obramowanie wewnętrzne.
 3. Znak przejścia dla pieszych – jak na zdjęciu – często jest bez jakiegokolwiek obramowania.
 4. Betonowe słupki.
 5. Nazwy ulic – (tł. strada – ulica; często skracane do Str.) + charakterystyczna czcionka.

Węgry:

Język węgierski jest sam w sobie dość charakterystyczny. Wyróżnia się następującymi literami: á, é, í, ö, ő, ú, ü, ű oraz dyftongami: cs, dz, dzs, gy, ly, ny, sz, ty, zs. Oto przykłady:

hungary1 hungary2

Charakterystyczne dla Węgier są:

1)hungary4 hungary5 2)hungary6

3)hungary8 4)hungary9 5)hungary3

6)hungary10

 1. Słupki (podobne do słupków w Chorwacji). Uwaga: czasami mogą się przytrafić niebieskie reflektory!
 2. Znak przejścia dla pieszych.
 3. Zielony znak informujący o kilometrze drogi.
 4. Oznaczenia dróg.
 5. Nazwy ulic (tł. utca – ulica).

Czechy, Słowacja:

Język czeski i język słowacki są trochę do siebie podobne – to prawda, ale są niemałe różnice w alfabecie tych języków.

Język czeski wyróżnia się następującymi literami: Ě, Ř, Ů.                                                    Język słowacki wyróżnia się następującymi literami: Ä, Ĺ, Ľ, Ô, Ŕ oraz dyftongami: Dz, Dž.

Warto wiedzieć, iż Czechy oraz Słowacja używają takich samych słupków:

czechslovak czechslovak2

Charakterystyczne dla Czech są:

1)czechia1 2)czechia4

3)czechia3 czechia2

 1. Znak przejścia dla pieszych.
 2. Drogowskazy (ich całkowity wygląd).
 3. Niebieski samochód Google’a, co świadczy o czwartej generacji kamery. W Słowacji jest jedynie trzecia generacja.

Charakterystyczne dla Słowacji są:

1)slovakia1 2)slovakia2

 1. Znak przejścia dla pieszych.
 2. Lekko pogrubiona czcionka nazw miejscowości + niebieskie tabliczki z odpowiednikami tych miast w innym języku.

Porównanie znaków miejscowości:

Czechy:                                         Słowacja:

czechia5 slovakia3

Czeskie znaki miejscowości w odróżnieniu od słowackich poza czarnym obramowaniem mają dodatkowo białe. Dodatkowo można zauważyć, że słowackie znaki miejscowości mają pogrubioną czcionkę.

Polska:

Polskę raczej nie muszę przedstawiać 😉

Ukraina, Rosja:

Język ukraiński i rosyjski są oparte na cyrylicy i alfabety języków tych dwóch państw są do siebie podobne, choć nie do końca.

Język ukraiński wyróżnia się następującymi literami: Ґ, І, Ї.                                                Język rosyjski wyróżnia się następującymi literami: Ё, Є, Ы, Ъ.

Walutą na Ukrainie jest hrywna (skrót: грн).                                                                                  Walutą w Rosji jest rubel (skrót: rub).

Charakterystyczne dla Ukrainy są:

1)ukraine4 ukraine5

2)ukraine3

 1. Tablice rejestracyjne – niebiesko-żółty prostokąt po lewej stronie.
 2. Czerwony samochód Google’a z antenką.

Charakterystyczne dla Rosji są:

1)russia2 russia1

2)russia3

 1. Białe tablice rejestracyjne.
 2. Czarny samochód Google’a z antenką.

Litwa, Łotwa, Estonia:

Litwa, Łotwa i Estonia należą do grupy krajów bałtyckich. Czasami bywają zmorą każdego gracza, który ma do czynienia właśnie z tymi państwami. Języki tych państw nie są aż takie trudne do odróżnienia:

Litewski wyróżnia się następującymi literami:  Ą, Ę, Ė, Į, Y, Ų.                                          Łotewski wyróżnia się następującymi literami: Ā, Ē, Ģ, Ī, Ķ, Ļ, Ņ.                                                Estoński wyróżnia się następującymi literami: Õ, Ä, Ö, Ü.

Język estoński, podobnie jak język fiński, charakteryzuje się podwojonymi samogłoskami i spółgłoskami np.: ee, uu, aa, kk, nn itp.

Charakterystyczne dla Litwy są:

1)lithuania1 lithuania2 2)lithuania3

3)lithuania4 4)lithuania6 5)lithuania5

6)lithuania7

 1. Słupki.
 2. Znak przejścia dla pieszych (podobny jest do znaku przejścia dla pieszych na Ukrainie i w Rosji).
 3. Znak przystanku autobusowego – widniejący autobus posiada 4 okienka podobnie jak w Estonii, jednak znak ten, w odróżnieniu od znaku estońskiego, nie posiada nazwy przystanku.
 4. Nazwy ulic – (tł. gatvė – ulica; często skracane do g.).
 5. Nazwy miejscowości kończące się często na -nai lub -iai.
 6. Znak informujący o kilometrze drogi – ustawiony jest przodem do drogi pod kątem 45°.

*Łotwa i Estonia używa takich samych słupków:

latest1 latest2 latest3 latest4

Uwaga: w Łotwie często można zobaczyć biały słupek z liczbą pod reflektorem – jest to informacja ile setek metrów zostało przejechane.

Charakterystyczne dla Łotwy są:

1)latvia3 2)latvia1 3)latvia2 

4)latvia4

 1. Znak przejścia dla pieszych.
 2. Znak przystanku autobusowego – widniejący autobus posiada 5 okienek.
 3. Nazwy ulic – (tł. iela – ulica).
 4. Znak informujący o kilometrze drogi – ustawiony jest on równolegle z drogą.

Charakterystyczne dla Estonii są:

1)estonia1 2)estonia4 3)estonia5

4)estonia3

 1. Znak przejścia dla pieszych.
 2. Znak przystanku autobusowego – widniejący autobus posiada 4 okienka podobnie jak na Litwie, jednak w odróżnieniu od Litwy, na znaku tym napisana jest nazwa przystanku.
 3. Nazwy ulic – (tł. tee – droga; przeważnie spotkamy nazwy ulic bez „tee”).
 4. Znak informujący o kilometrze drogi – ustawiony jest on prostopadle do drogi.