Australia i Nowa Zelandia

Czasami bywają problemy z odróżnieniem Australii od Nowe Zelandii, a również Australii od RPA. Zatem w jaki sposób te kraje w prosty sposób odróżnić od siebie?

Warto wiedzieć, iż w Australii oraz w Nowej Zelandii występują wszystkie generacje kamery, jednak pierwsza najbardziej się wyróżnia. Dla przypomnienia w RPA występuje jedynie druga i trzecia generacja kamery.

Oto przykład pierwszej generacji kamery w Australii (po lewej stronie) oraz w Nowej Zelandii (po prawej stronie):

australia4 newzealand1

Australia:

Australia wyróżnia się następującymi słupkami i znakami drogowymi:

1)australia2 2)australia1 3)australia3

  1. Słupki (ang. bollards) to najprostszy sposób odróżnienia tego państwa.
  2. Znak przejścia dla pieszych.
  3. Czarna czcionka na znaku ustąp pierwszeństwa.

Inne cechy wyróżniające Australię to białe linie na drodze oraz samochód Google’a z długą antenką:

australia5 australia6

Długą antenkę na samochodzie Google’a możemy zauważyć jedynie, kiedy to jest trzecia generacja kamery.

Niektóre lokalizacje w Australii mogą się mylić z lokalizacjami w RPA – i na odwrót. Jednak jeśli widzisz samochód Google’a z długą antenką, to wiedz, że to jest Australia.

Nowa Zelandia:

Nowa Zelandia wyróżnia się następującymi słupkami i znakami drogowymi:

1)newzealand2 2)newzealand3 3)newzealand5 4)newzealand6

  1. Przód słupków.
  2. Tył słupków.
  3. Słupy znaków drogowych często są białe i nieco grubawe.
  4. Czerwona czcionka na znaku ustąp pierwszeństwa.

Nowa Zelandia, w odróżnieniu od Australii, posiada żółte linie na drodze:

newzealand4 newzealand15

Ciekawostka:

Językiem urzędowym w Nowe Zelandii, oprócz angielskiego, jest maoryski. Czasami na znakach z nazwami ulic lub nazwami miast można zauważyć nazwy brzmiące maorysko. Oto przykłady:

newzealand7 newzealand8

newzealand10 newzealand9 newzealand11

~ Dyftong „wh” jest czytany jako „f” ~

Porównanie oznaczeń dróg w Australii i Nowej Zelandii:

Australia:

australia8 australia7 australia10australia9 australia11

 

Nowa Zelandia:

newzealand13 newzealand14